Kaella Food Cars

Penekanan pada bunyi “K” yang menyampaikan pesan sangat kuat, mudah diingat, dan “Ella” akrab.

Selengkapnya